لوگوی سفید مرکز نوآوری شهرداری کرمان

مــــرکز

خلاقیت و نوآوری

شهــــــــرداری کرمان

رویــــــــــــداد شمــــــش فنـــــــــاور

23 - 24 - 25 آبان ماه 1402

شهرواره مدیریت شهری با رویکرد فناوری و نوآوری

از کجا شروع کنم؟

مسئله یابی

ایده پردازی

شتابدهی

تجاری سازی

خدمات مرکز خلاقیت و نوآوری

مشاوره

و منتورینگ

سرمایه گذاری

و تسهیلات

فضای کاری

اشتراکی

برگزاری رویداد

استارتاپی

آخرین اخبار

آخرین مطالب منتشر شده در سایت